Maliyyə - Mühasibatlıq xidmətləri

 • Maliyyə , vergi və idarəetmə uçotunun təşkili , bərpası
 • Sənəd dövriyyə sxeminin tərtibi və digər sənədləşmələrin təşkili
 • Müxtəlif dövlət qurumlarına ( AR Vergilər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi , Məşğulluq İdarəsi və s.) hesabatların hazırlanıb təqdim edilməsi və qurum qarşısında təmsilçilik.
 • Milli və Beynəlxalq Mühasibatlıq Uçotu Standartalrı əsasında müxtəlif maliyyə  hesabatlarının hazırlanması və təhlili.
 • Vergitutmanın optimallaşdırılması və konsultasiya
Daha ətraflı

İR xidmətləri

 • Kadr uçotunun təşkili (şəxsi işlər, ştat cədvəli, əmək kitabçası, cədvəl uçotu və s.)
 • Əmək haqqının hesablanması
 • Kadr seçimində köməklik
Daha ətraflı

Tərcümə xidmətləri

 • İngilis, Rus, Fransız, Alman, Türk dillərində tərcümə
 • Hüquqi sənədlər və notarial təsdiqli tərcümə
 • Biznes tərcümə
Daha ətraflı

Hüquqi xidmətlər

 • Təşkilatların qeydiyyatı, ləğvı, alqı-satqısı
 • Lisenziya və digər hüquqi sənədlərin alınması
 • Məhkəmələrdə təmsilçilik və konsultasiya
Daha ətraflı

İT xidmətləri

 • Avadanlıq və proqram təminatı , dəstəyi
 • Serverlərin quraşdırılması
 • Web saytların hazırlanması
Daha ətraflı